Banka pro rozvoj BRICS: významný krok k novému světovému řádu

Rozvojová banka BRICSZemě BRICS zakládají vlastní Novou banku pro rozvoj, což hodnotí mnozí experti jako významný krok směrem pokrizového světového řádu.

Předáci Brazílie, Ruska, Indie, Číny a JAR podepíšou dohodu o Nové bance pro rozvoj na summitu v brazilské Fortaleze. Kromě toho bude podepsána rámcová dohoda o založení poolu podmíněných valutových rezerv pro vzájemnou pomoc v případě prudkého snížení zlatých a valutových rezerv některé z účastnických zemí [...]

Tak se stane valutový pool BRICS určitou obdobou, a ve střednědobé perspektivě pravděpodobně také alternativou Mezinárodního měnového fondu. Nové struktury je možno pokládat za symbol rostoucího vlivu rozvojových ekonomik na existující globální finanční architekturu. Toto řekl prezident Obchodně průmyslové komory a předseda obchodní rady BRICS Sergej Katyrin:

Rusko a další účastnické země vloží zpočátku po 2 miliardy USD. Bude to zaplacený kapitál banky. Bude také rozdělený kapitál – 50 miliard USD, a povolení – asi 100 miliard. Tyto prostředky budou zformovány v průběhu asi 7 let. Banka se bude řídit kolegiálně. Nejvyšším kolegiálním orgánem bude rada správců, výkonným – řídící rada. Prezident banky se bude volit na pětileté období.

Nová banka pro rozvoj bude otevřena nejen pro země BRICS, ale také pro jiné členské státy OSN. Podíl zemí BRICS na kapitálu však nesmí být menší než 55%. Činnost banky bude zaměřena na financování infrastrukturních projektů na území BRICS.

A teď k poolu valutových rezerv. Hlavním důvodem k jeho založení jsou těžko předvídatelná rozhodnutí Federálního rezervního systému USA a Evropské centrální banky. Proto bylo přijato rozhodnutí založit podobný pool rezervních valut pro podporu měny té či oné země ve složitém okamžiku kolísání. Prostředky se nebudou nikam převádět. Smluvené částky budou na kontech centrálních bank. A v případě nutnosti může těchto peněz použít ta či ona země.

Banka pro rozvoj BRICS bude dobrou podporou pro rozvoj vzájemné kooperace, obchodu a investic. Skupina BRICS zaujímá přece v globální ekonomice jedinečné místo. To je největší trh ve světě. V účastnických zemích BRICS žije 40% obyvatelstva zeměkoule. Tyto státy mají obrovské přírodní zdroje, disponují připravenou průmyslovou základnou a odborníky, a vyrábějí téměř 30% hrubého světového produktu.

Zdroj: czech.ruvr.ru

Ze světa, , , , , , , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.