Současnost a budoucnost BRICS

Ekonomická skupina BRICSMiloš Bílý – Pět států BRICS představuje 43 procent globální populace a přibližně 18 procenta světové ekonomiky. Hodnota jejich celkových devizových rezerv představuje čtyři biliony dolarů.

Řada expertů zdůrazňuje, že ekonomiky BRICS dospívají a blíží se chvíle, kdy se z rozvojových zemí stanou ekonomicky vyspělé země. Stále více se ukazuje,že toto nadnárodní sdružení dokáže sehrát klíčovou úlohu v reformování systému řízení světa [...]

Na pořadu dne je formování banky pro rozvoj BRICS a založení společného fondu valutových rezerv. Kromě toho, v rámci BRICS se plánuje založení vědeckého fóra a Rady expertních center. Úkolem této rady bude politická analýza a rozpracování dlouhodobé strategie pro BRICS.

Vliv globálních ekonomických faktorů doslova nutí tyto země k mnohem větší součinnosti. Zatím se nepodařilo přijmout definitivní rozhodnutí ohledně Banky BRICS, ale není to důvod k žádnému pesimismu.

Banka rozvoje je velice složitou strukturou, žádná banka rozvoje nebyla založena dokonce ani za rok. Zásadní souhlas s vytvořením takové instituce proto znamená, že rozhodnutí o této struktuře bude zřejmě přijato během nejbližších dvou tří let.

V oblasti financí nemají pracovní skupiny za úkol pouze vypracování struktury Banky rozvoje. Vedoucí činitelé zemí BRICS pověřili národní ministerstva financí a šéfy centrálních bank, aby jednali o založení valutové rezervy na úrovni 100 miliard dolarů.

Země BRICS mají značné finanční zdroje nahromaděné od začátku tohoto tisíciletí. Mají dobrou surovinovou základnu, levné pracovní zdroje. Dá se předpokládat, že země BRICS se budou bezesporu rozvíjet rychleji než země vyspělé, a budou zajišťovat tempo růstu globální ekonomiky. Státy BRICS nyní hlavní úsilí soustředí na podněcování vnitřní poptávky na základě zvyšování produktivity práce, zvyšování platů a vyrovnávání příjmů.

Růst HDP vyjádřený procentně byl následující. Čínské hospodářství v roce 2010 povyrostlo o 10,1 procenta, Indie o 8,3 procenta. Ekonomika Brazílie se zvýšila o 7,5 procenta a Rusko o 3,8 procenta.

Indie patří mezi rozvojové země, které v poslední době procházejí bouřlivým ekonomickým vzestupem. Indii žene kupředu zejména příznivá demografická skladba obyvatelstva. Přes 60 procent populace je mladších 30 let. Výkon tamní ekonomiky od roku 2005 se drží v průměru okolo sedmi procent. Ročně opustí vysoké školy přes dva miliony absolventů. Ti se podílejí na bohatnutí střední třídy a na domácí spotřebě. Ta se z 65 procent podílí na hrubém domácím produktu.

Díky své poloze a minulosti britského dominia se z Indie stává jedna z budoucích velmocí budoucnosti. K tomu ji předurčuje velký vnitřní trh a potenciál globální expanze. Mnohé firmy podnikající ve Spojených státech nebo ve Velké Británii zakládají v Indii své pobočky, vývojová a call centra. Indie patří mezi největší státy, které nabízejí outsourcované služby.

Rusko staví svou ekonomiku jako exportní, přičemž do zahraničí vyváží nerostné suroviny, především ropu a zemní plyn. Ale také kovy, dřevo, výrobky ze dřeva, chemikálie a širokou škálu civilních a vojenských výrobků.

Rusko je do určité míry závislé na cenách za barel ropy (tj. 159 litrů) a zemního plynu, který se obchoduje ve formátu 1000 krychlových metrů. Donedávna byl zemní plyn pevně navázán na ropu. To se nyní zvolna mění a obě suroviny se začínají obchodovat zvlášť.

Brazílie je investory po celém světě vnímaná jako země s velkými zásobami nerostných surovin. Nerosty jako je železo, měď, nikl či bauxit dávají Brazílii silný vítr do plachet. Stejně jako to, že celosvětově patří Brazílie k největším producentům kávy, cukru a pomerančů.

Ekonomika Jihoafrické republiky je založená na cenách komodit, které jsou hlavním vývozním artiklem. To staví tuto největší africkou ekonomiku do nezáviděníhodné pozice. Stačí, aby ceny komodit na světových burzách poklesly a JAR to může způsobit vážné potíže.

Mezi silné stránky Jihoafrické republiky patří intenzivní těžba nerostných surovin. Průmysl je diverzifikovaný. Sektor služeb jakými jsou třeba telekomunikace nebo bankovnictví je poměrně rozvinutý. Naopak slabinou země jsou její obyvatelé. Plná čtvrtina (26 procent) práceschopné populace je nezaměstnaná a jedenáct procent obyvatel má chorobu AIDS. Tyto dva faktory brání v rozvoji ekonomiky a lepším využívání lidských zdrojů.

Čínská lidová republika, která má jako jediná ze zemí BRIC komunistický režim, dosáhla v minulém roce nejlepšího výkonu v oblasti hrubého domácího produktu. Z globálního hlediska jí patří třetí místo.

Jinde → Můžeme očekávat rozšíření BRICS?

Po summitu BRICS v Durbanu (JAR) o připojení k BRICS požádal Egypt. Nedávno se v HSP objevily informace o stejných úmyslech ze strany Kazachstánu.

Indonésie, země s čtvrtmiliardovým obyvatelstvem, nyní vykazuje největší tempa růstu v Asii. Největší muslimská země světa je největším státem v JV Asii a z hlediska růstu ekonomiky zaujímá ve světě jedno z předních míst. To vše dělá Indonésii potenciálním kandidátem na připojení k BRICS.

Protože Indonésie demonstruje poměrně vysoké tempo růstu a objem její ekonomiky i počet obyvatel je srovnatelný se zeměmi BRICS, můžeme považovat za pravděpodobné, že bude do této skupiny začleněna.

Připojení Indonésie a dalších zemí Asijsko-Tichooceánského regionu (ATR) je možné, protože právě sem se nyní přesouvá centrum světové ekonomiky. Na druhé straně však takový krok může narušit proporcionální přítomnost v klubu, kde jsou i tak už zastoupeny dva největší asijští hráči – Čína a Indie.

Zdroj: worldrisk.cz | Foto: kremlin.ru

Ze světa, , , , , , , , , ,

Vaše komentáře:

  1. KORINA napsal:

    Vítám
    nové společenství států světa na principech spravedlnosti, slušnosti a solidarity. Ne fašistické NWO, které chce zotročit lidstvo pod vládou několika rodin, které chtějí mít veškerou politickou a finanční moc. Doufám, že těmto „rodinám“ již zvoní hrana.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.