O nás

Vážení návštěvníci a čtenáři,
Český rozhled je alternativní zpravodajský občasník, a jak již ze sloganu v záhlaví stránek vyplývá, jde nám především o alternativní pohled na svět kolem nás.

Našim cílem je publikovat a zveřejňovat alternativní zprávy a informovat vás o událostech z domova i ze světa, o kterých se oficiální média zřídkakdy zmiňují nebo je opomíjejí.

Naši snahu zaměříme na publikování a zveřejňování překladů zahraničních článků,
a zajímavých článků týkající se domácího dění vyskytující se výhradně v alternativním „zpravodajském“ prostoru.

Publikovat a zveřejňovat zde budeme články týkající se: Korupce, politiky, globalizace, nového světového pořádku, válečných konfliktů, přírodních katastrof, společenských a kulturních poměrů, vědy a technologií.

Samozřejmě jsme si moc dobře vědomi faktu, že v dnešní době extrémního informačního šumu je velmi obtížné udržet kvalitu publikovaných článků na úrovni která nezapadne do masmediální žumpy, i přesto se ale budeme snažit, abychom zveřejňovali pouze důvěryhodné a ověřené články a materiály.

Dnes a denně jsme svědky toho, jak dochází v našich médiích k úplnému nebo částečnému překrucování či zamlčování důležitých informací.

Uvědomme si, že objektivnost českých médií a hlavně tisku, který je v rukou Oligarchů a německých majitelů, je víceméně diskutabilní.

Výše zmíněné bylo důvodem, proč vznikly tyto stránky.

Český rozhled byl spuštěn 12.listopadu 2012

Technickou správu zdrojových kódů webového serveru Český rozhled zajišt’uje externí firma .dobréWEBOVKY – Tvorba a optimalizace www stránek

Komentáře nejsou povoleny.