Agenda 21 a aplikování představ o novém světovém řádu do politik vlád států + Video

Agenda 21 je programový dokument OSNVýtah z proslovu Ann Bressington, nezávislé senátorky za Jižní Austrálii Společenství spojených národů. Sama na počátku svého projevu říká: „Dnes zde budu mluvit o některých citátech lidí, kteří jsou v nejrůznějších vlivných pozicích na mezinárodní politické scéně. Nechám Vás abyste si na to udělali Váš vlastní názor, na to, jestli pokuď to necháte bez povšimnutí, kam vlastně směřujeme“.

Poprvé jsem narazila na Agendu 21 asi v roce 2008.
A na rovinu abych řekla, tak když jsem to poprvé četla, tak moje první reakce byla taková, že jsem si to nijak nepřipouštěla, a to proto, že jsem si říkala, že žádná vláda v Austrálii by nás ubrala tímto směrem [...]

Pak jsem si začala všímat určitých vzorců v legislativě, které se začaly objevovat ve schvalovacím procesu. A to mě začlo velmi znepokojovat. A začala jsem vidět smysl v té legislativě, která se začala schvalovat v parlamentu. Tyto mé znepokojení jsem také v parlamentu sdělila, ale nikdo si toho nevšímal a bylo to ignorováno.

C.O.T. business: Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu

Pro ilustraci: Místní Agenda 21 a strategické plánování.pdf

Dámy a pánové, pojem AGENDA 21 se nemělo vůbec diskutovat.
A pokuď ano, tak to bylo záměrně přehlíženo, a přisuzováno škatulce spikleneckých teorií. Protože pokuď by lidé znali obsah AGENDY 21, a co je jejím skutečným záměrem, a pokuď by se seznámili s informacemi, které jsou o tomto dostupné, tak by se dozvěděli jaký je cíl tohoto snažení, ale vláda nechtěla, aby tohle bylo známo.

Můj táta mi vždy říkal, že lidé lžou ze dvou důvodů jeden z důvodů je ten, že se stydíš za to, co činíš. A druhý důvod je ten, že nechceš aby lidé byli včas varování předtím, než je podvedeš. A upřímně si myslím, že jejich tajnosti byli udrženy v utajení z obou těchto důvodů.

Dámy a pánové, původ enviromentálního hnutí, tak jak ho dnes vnímáme, započalo v roce 1968, když se založil Římský klub (čestný člen Václav Havel), Římskému klubu je připisován účel sdružení diskutujících nad globálními krizovými situacemi. Který se specializuje na vytváření takovýchto krizí. Účel tohoto sdružení je vymyšlení takové krize, která by sdružila celý svět. A vnutili nám myšlenku, že globální řešení je cesta k lokálním problémům.

V dokumentu First Gobal Revolution(První globální revoluce), jehož autorem byl Alexander King a Bertrand Schneider. Na straně 104 a 105(v prvním vydání strana 75), je uvedeno: Ve snaze najít nového nepřítele proti kterému by se lidstvo sjednotilo k boji, tak jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor, a podobné věci, které by se hodili do tohoto návrhu. Samozřejmě všechny tyto hrozby jsou způsobovány zásahy lidské činnosti, které si budou žádat globální reakce.

Dámy a pánové, tohle je původ, kde vzniklo globální oteplování. V roce 1975, Austrálie souhlasila s uvedením nového ekonomického řádu, na základě deklarace OSN ze druhého zasedání o průmyslovém rozvoji v Limě, Peru.
Výsledkem této deklarace bylo, že to byl vzorec k tomu jak přemístit nástroje, pracovní místa, a továrny, do rozvojových zemí (Čína). A tak ponechat zemi jako je Austrálie, bez technologií, výrobní základny a pracovních míst. I slepej by viděl, jaké to bude mít dopady na naši zem s kombinací nefunkčních dohod o obchodu a clech, ruku v ruce je z toho samozřejmost. To je teď nyní realitou, přičemž přibližně 90% našeho zemědělství a zpracovatelského průmyslu je prostě pryč.

Deklaraci OSN z Limy podepsala Austrálie ještě se stovkami dalších zemí, s podporou hlavních politických hráčů. Whitlam, Fraser, Hawk, Keeting, Houston, Howard, Rudd, demokraté, zelení, and dokonce i nacionalisti. Bylo mně vysvětleno, že věchny tyto dohody byly základem k vyústění do AGENDY 21. A vypadá to tak, že s Austrálií je hejbáno po globální šachovnici. S našimi tzv. lídry, s jejich spoluvinnou, nebo naivitou k dlouhodobým následkům, jsme těsně před tahem šach mat. Promiňte.

V roce 1992 bývalý prezident Spojených států George Bush starší řekl: Efektivní realizace Agendy 21 bude vyžadovat zásadní změnu v orientaci lidské společnosti, takovou jakou lidstvo kdy zažilo – zásadní posun v prioritách jak vlád tak i jednotlivců, a bezprecedentní přesun lidských a finančních zdrojů. Tato změna bude vyžadovat, aby starost na dopady každého lidského jednání na životní prostředí byly začleněny do individuálního a kolektivního rozhodování na všech úrovních.

Pro rozšifrování, chci aby jste se zamysleli nad tím, co znamená výrok: vyžadovat zásadní změnu v orientaci lidské společnosti a bezprecedentní přesunu lidských a finančních zdrojů Pro všechny kdo jsou zde a nejsou seznámeni s Agendou 21, tak Vás chci ujistit, že tohle není konec učiva, ale jen jeho začátek.

V roce 1992 Maurice Strong, generální tajemník OSN na Summitu Země a člen Římského klubu, řekl: Je zřejmé, že současný životní styl a vzorce spotřeby západní střední třídy, mezi něž patří vysoká spotřeba masa, spotřeba velkého množství mražených polotovarů, používání fosilních paliv, vlastnictví motorových vozidel, drobných elektrických spotřebičů, klimatizace v domácnosti i v zaměstnání a v příměstských obydlích, nejsou udržitelné.

Dejte ty prohlášení dohromady s těmi předchozími, a musí Vám být jasné, že Agenda 21 je o kontrole veškerých aspektů našich životů: Jak jíme, co jíme, jak moc jíme, jak se pohybujeme, produkci potravin, množství jídla a dokonce kde žijeme.

Dixy Ray, bývalý guvernér za stát Washington a náměstek tajemníka Předsednictva pro oceány a mezinárodní ekologické a vědecké záležitosti uvedl: Agenda 21 se snaží vytvořit mechanismus pro přenos bohatství od občanů do zemí třetího světa. Strach z krize životního prostředí bude využit k vytvoření světové vlády a OSN by bylo centrem této vlády.

Ze zprávy v 1976 OSN konference o přirozeném prostředí: Se zemí nemůže být nakládáno jako běžné aktivum, ovládané osobami a kteří by mohli podléhat neúčinnosti trhu. Soukromé vlastnictví půdy je také hlavním nástrojem akumulace a koncentrace bohatství, proto přispívá k sociální nespravedlnosti. Jinými slovy, dámy a pánové, pokud budete tvrdě pracovat a vykonávat dobré finanční řízení(management) a investovat do pozemků, tak přispíváte k sociální nespravedlnosti.

Citace z prezidentovy zprávy Rady pro udržitelný rozvoj: Potřebujeme novou spolupráci rozhodovacích procesů, který povede k lepším výsledkům rozhodování, k rychlejším změnám, a další citlivé využití lidských, přírodních a finančních zdrojů k dosažení našich cílů.

Současně Harvey Ruvin, místopředseda projektu Wildlands říká: Individuální práva jedince budou muset ustoupit zájmu kolektivu

J. Gary Lawrence, poradce prezidenta Clintona v Radě trvale udržitelného rozvoje: Naše spoluúčast na obhajobě OSN procesu plánování, zřejmě v naší společnosti povede z tohoto důvodu ke vzniku mnoha skupin i jednotlivců obhajujíci konspirační záměry.

A je to tu. Tento segment naší společnosti, kteří se obávají, jedné světové vlády (NWO) a invaze OSN, jejímž prostřednictvím bude ztráta našich individuálních svobod, budou se aktivně podílet na konfrontaci jakéhokoliv zvoleného úředníka, který se připojil do spiknutí a bude prosazovat Agendu 21. Takže my tento proces nazveme jinak. Budeme tomu říkat komplexní plánování, nebo management růstu, nebo Smart growth. Nakonec jsme to nazvali trvale udržitelný rozvoj. Přesun finančních a lidských zdrojů je dnes vidět na vlastní oči, prostřednictvím škrtů ve službách a vládních programech, které pomáhají nemocným, mladým, starším, a samozřejmě, vytváření další nové úrovně chudoby, které označují termínem pracující chudina .

Mluvila jsem minulý týden s člověkem, a on mi řekl: Když by tu byl ještě Hitler, tak by si sed a zamyslel se a řekl si, já jsem nepotřeboval náboje pro ovládnutí světa. A měl pravdu. Jsme svědky každodenního okrádání pomocí nových daní, údajně proto, že stát je bez prostředků, ale zároveň jsou vidět velké výdaje na projekty, který se vymykají každodenní rétorice, že jsme ve finanční krizi. Ale my lidé, si máme utahovat opasky, zatímco vláda se zdá naprosto nevědomá a je jí lhostejná částka státního dluhu, který se non-stop navyšuje. To v důsledku znamená, že daně, dávky, pokuty a jiné sankce se zvýšují, jakož i náklady na bydlení exponenciálně rostou, a pro řadového občana je schopnost důstojně existovat ohrožena, vždy téměř každým zákonem který projde. Stalé platíme za tzv. služby, které nedostáváme.

Tohle je přerozdělování bohatství na té nejnižší úrovni.
Přesun finančních prostředků, které jen zaručí těžkosti pro občany, které se snaží uvalit na jejich břemena. Parlament se také pustil do práv lidí vlastnit, spravovat jejich majetek a hospodařit na něm bez vměšování vlády: zejména právní úpravou na alokaci vodních zdrojů, kontrolou přírodních zdrojů, zákonem o původní vegetaci, zákonem rozvoje a plánovní, které jsou všechny kontraproduktivní pro naše výrobce potravin, a také jsou ohrožením pro naši dlouhodobou bezpečnost, zejména pro nás, kdo bydlí ve městech.

Každý si musí pamatovat, že všichni platíme daň na ochranu životního prostředí.Takže to neovlivní jen producenty potravin. Díky intervenci do majetkového práva, o kterém Petr mluvil, přinutí obyvatelé venkova se stěhovat do okrajových částí města do měst, a to proto, že tato legislativa má tuto pravomoc. Již jsme si pohrávali v parlamentu s názvy pozemků ve venkovských oblastech, a mluvím o Burrows Luongo a McLaren Vale legislativě (vinařské oblasti), která byla schválena, a slůvko použíté k ospravedlnění bylo kulturní dědictví, zatímco kdy naše právo vlastnit a spravovat naši zem, mít přístup k vodě, produkovat dostatečně jídla, je nahrazeno jedinou možností jen konzumovat často toxické a nestandardní potraviny z míst jako Čína.

Naše vlády pracují už dlouhou dobu, aby nás zbavili našich práv přes mnoho právních předpisů a nařízení.
Právní řád je to, co nám zaručuje schopnost napravovat nespravedlnosti. V přícházejícím roce vám slibuji, že ještě uslyšíte mnoho debat o legislativních změnách, které budou chtít podrýt naše práva, které nám zaručuje právní řád a budete se muset postavit za mě dámy a pánové, abychom tohle zastavili před schválením.
Čím více mi byla zřejmá Agenda 21, tak jsem začala používat v parlementu termíny jako: Vláda vyhlásila válku proti jejich vlastním občanům. To mě samozřejmě dalo v parlamentu nálepku konspiračního teoretika. Ale teď jsme tady, a otevřeně hovoříme o Agendě 21 a větvení budeme vidět v krátkém časovém období, pokud to není zastavena v jeho stopách.

Dovolte mi říci, že jsem často slyšela, že to co se děje nemůžeme zastavit.
Systém dvou stran, hlasování pro sociální demokracii, nebo volit neo-liberalisty, co na tom záleží? A ve skutečnosti, je to asi pravda, poslanecká sněmovna, je totiž to místo, kde je sestavená vláda. Ale, dámy a pánové, tady v jižní Austrálii máme legislativní radu (senát), místo kde se má zákon prověřit. A, moji přátelé, tohle je místo, kde je ta skutečná moc. A poslední věc, kterou vlády chtějí je, abyste pochopili, že bez ohledu na to, která strana je u moci, legislativní rada(senát) je tu pro překontrolování legislativy (vyvážení zákonodárné moci). A když je Legislativní rada není příliš ovlivněna hlavními stranami, můžou být právní předpisy zablokovány.

Pamatujte si, že o většině těchto zákonů, o kterých jsem mluvila, které byly schváleny, tak to bylo za podpory obou hlavních soupeřících stran (levice+pravice). Když se hlavní strany spojí, potom zde není šance pro alternativu menších stran, v podstatě náš hlas je neplatný. Způsob, jak tomu zabránit je, aby když se dvě hlavní strany spojí, aby neměli dostatečné čísla k přehlasování ostatních. Již příliš dlouho jsme spali za volantem, a je čas se probudit a podílet se na demokratickém procesu. A k tomu, že je třeba pochopit parlamentní a politický systém, který se snaží udržet u moci.

V roce 1972 Římský klub zveřejnil alarmující knihu „Meze růstu“, kde varuje před celosvětovým přelidněním, a potřebu pro udržitelný rozvoj. To byl začátek pomalého procesu sociálního inženýrství a programování lidí jak přijmout, že planeta je v problémech s urdžitelností života.

Dne 8. října 1973, New York Times: uvedl citaci Teda Turnera (zakladatel CNN), také člen Římského klubu: ..sociální experiment v Číně, pod vedením předsedy Mao Tse Tunga, byl jedním z nejdůležitějších a nejúspěšnějších v historii lidstva.

V roce 1987 Michail Gorbačov, také člen Římského klubu, řekl: Jsme na cestě směrem k Novému světovému řádu, svět komunismu, a nikdy bychom se neměli vzdát této destinace. Také v roce 1996 uvedl ve zprávě Monetary and Economic review na straně 5: ekologická krize bude mezinárodní katastrofa, která uvolní cestu k Novému světovému řádu, k jedné světové vládě.

V roce 1992 se pořádal Summit Země (Brazílie), který vyprodukoval dokument s názvem Earth Charter.
Na tomto dokumentu byl spoluautor Maurice Strong (agent Edmunda Rothschilda), dlouholetého globalisty, elitářský člen Římského klubu, a také Michael Gorbačov. Mauirce Strong a Gorbačov prohlásili, že doufají, že tento dokument bude přijat jako nové Desatero přikázání, enviromentalismus jako nové světové náboženství. Z tohoto summitu vzešel také dokument Agenda 21.

Ted Turner, který je také členem Římského klubu, řekl v roce 1996, že celkový počet obyvatel 250 až 300 milionů lidí je ideální.
To znamená, že snížení populace ve výši 95% ze současné úrovně by bylo ideální. Každý, kdo oškliví politiku Číny jednoho dítěte je prostě hlupák. 7. července, v roce 1998 Baltimore Sun uvedl že dar Teda Turnera k OSN ve výši 22 milionů dolarů, šel do programů, které se snaží stabilizovat populaci. Dalším cílem depopulačního procesu je, že nová generace bude předkládat sterilizaci zachránu Matky Země.

Dámy a pánové, dnes večer všechno, co jsem řekla, zde může být ověřeno v dohledání dokumentů, a nyní je čas pro nás pro všechny, aby jsme se probudili a podpořili naše sousedy, aby se i oni probrali z letargie. A je to také čas po Vás požadovat, aby každou osobu, kterou volíte plně pochopila tuto politiku, která je naplánována od místní, státní až po federální vlády, která nabírá na rychlosti. Nemluvíme zde o několik desetiletí, mluvíme zde jen v řádech roků, než je tento plán plně realizován.

A každý den jsou další zákony schvalovány s cílem vyhotovit konec hry Agendy 21 a plně jej realizovat. Takže otázka, Lorda Moncktona který se zeptal, daně z uhlíku, změna klimatu, a Agenda 21? Může demokracie přežít všechny tři ? Musí být zodpovězena, a odpovězena musí být teď. A musíte zjistit od vašich volených členů, co vědí o Agendě 21, a v případě, že neví, vzdělat je. A v případě, že to neví, tak pak na ně tlačit, aby pochopili, pro co hlasují v Parlamentu, protože tohle je křižovatka.

Děkuji Vám všem za váš čas a pozornost a nyní bych ráda využila příležitosti a uvedla lorda Christophera Moncktona, děkuji.

Zdroj: inuru.com

Společnost, Ze světa, , , , , , , , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.