20 miliardářů USA vlastní tolik majetku, kolik polovina všech Američanů

Lidstvo zotročené peněziNová zpráva z Institutu pro politická studia ukazuje, že 400 nejbohatších Američanů má dohromady čisté jmění 2,34  bilionů $, což je stejné jako u spodních 61 procent americké populace, neboli asi 194.000.000 lidí.

Podle zprávy, “Billionaire Bonanza: The Forbes 400 and the Rest of Us,”   pouhých 20 jedinců nyní kontroluje více bohatství než spodní poloviny obyvatelstva: 152 milionů lidí žijících v 57 milionů domácností [...]

Rozdělení bohatství v Americe už nepřipomíná pyramidu, ale spíše věž  jako Seattle Space Needle, uvádí zpráva, „čím výše půjdete na současném žebříčku bohatství, tím větší je nerovnost.“

Z The Nation:

A je tu rasová propast v horní části. 100 nejbohatších domácností vlastní více aktiv, než celá africko-americká komunita (existují pouze dva černí lidé na seznamu Forbes 400, z nichž jedním je Oprah Winfrey). A jen 182 jedinců na seznamu Forbes má více aktiv, než celá americká hispánská populace.

Ale Chuck Collins, ředitel IPS Programu nerovnost a obecné blaho (IPS’s Program on Inequality and the Common Good) a spoluautor zprávy říká, že národ pravděpodobně podceňuje rozsah problému, kterám se studie zabývá. „Námi uváděné  bohatství  je špička ledovce,“ říká. „Mnoho bohatství mezi hyper-bohatými je skryto, buď v zámořských daňových rájích nebo v „pistolnických“ fondech, kde jsou peníze zamíchány do soukromých firemních účtů nebo mezi různé členy rodiny, a tak zmizí pro zdanění nebo jakýkoliv druh dohledu nebo odpovědnosti. Takže je obrovské množství uniklého bohatství, které ani není zahrnuto  do těchto statistik.“

A Collins říká, že se to jen zhoršuje. „Tyto nerovnosti skutečně podkopávají kvalitu našeho života,“ říká. „Musíme vysvětlit lidem, kteří říkají“ – tak co, je mi jedno, kolik Forbes 400 má „, že to opravdu hluboce ovlivňuje všechny naše životy.“

Ppouze tehdy, když se podíváte  do statistik, dostane se rozsah problému plně do centra pozornosti. V r. 2009 byla zveřejněna studie (v časopise British Medical Journal) o nerovnosti v příjmech (která je méně extrémní než nerovnost bohatství) ve Spojených státech amerických a 14 dalších bohatých zemích. Zjistila, že naše nerovnost v příjmech způsobila 893,914 úmrtí, kterým by bylo možno v tomto roce předejít. To je více zbytečných úmrtí, než jsou spojená s užíváním tabáku, dopravními nehodami a způsobenými zbraněmi dohromady.

Stephen Bezruchka, profesor veřejného zdraví na University of Washington, mi řekl minulý rok v rozhovoru, že stres je hlavní hnací silou těchto výsledků. „Co se děje je, že ti dole na ekonomickém žebříku, jsou obětí většího stresu,“ řekl. „Vylučují více stresových hormonů, dokud nevyhoří. Stres je tabák našeho 21. století. “

Nedávná studie princetonských ekonomů Anguse Deatona a Anne Case zjistila, že úmrtnost mezi bílými Američany středního věku s omezeným vzděláním se zvyšuje, zatímco u dalších skupin a občanů každé jiné vyspělé země i nadále klesá. Nárůst úmrtí v této skupině připadá na to, co The New York Times popsal jako „epidemii sebevražd a utrpení vyplývající ze zneužívání návykových látek: Onemocnění jater způsobená alkoholem a předávkování heroinem a předepsanými opioidy“.  Jedna teorie, kterou nabídl Sam Pizzigati je, že tato populace trpí „zmařenými tužbami“, které byly zvýšeny s očekáváním vzestupu, který nikdy nenastal.

Viz také: Karl Marx Was Right by Chris Hedges

4.12.2015  -  Posted By Roisin Davis

http://www.truthdig.com/eartotheground/item/20_billionaires_now_own_as_much_wealth_as_half_of_all_americans_20151204

Volný překlad pro České národní listy : P. Rejf

Zdroj: ceskenarodnilisty.cz

Společnost, Ze světa, , , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.