Druhý příchod studené války

Studená válka neskončila - USA - RuskoTi, kdo plánovali, organizovali a uskutečňovali Majdan, sotva předpokládali, že to dojde až do krvavé občanské války, proudu běženců a balancování Ukrajiny a Ruska na pokraji vojenského konfliktu. Ale dokonce když se začaly události vyvíjet tímto směrem, nezastavilo to ani kyjevské úřady, ani jejich západní pány.

A proto sotva potřebujeme ještě nějaké důkazy toho, že tyto události ukazují novou strategii Západu vůči Rusku. Můžeme ji charakterizovat jako donucení Ruska k následování politice Washingtonu a jeho partnerů zaměřené na realizaci projektu monopolárního světa [...]

Nejde jen o hegemonii USA na mezinárodní scéně. Jde o to, že světový řád, který vznikl po Druhé světové válce, už nezajišťuje stabilitu a bezpečnost historického vývoje. Pocit rostoucího chaosu ve světovém vývoji se zvláště zesílil po rozpadu Sovětského svazu a po globální krizi z r. 2008. Projekt monopolárního světa, který navrhly a vnucují světu především USA, má tento proces zastavit a zajistit řiditelnost historického vývoje cestou nastolení nadvlády USA ve všech sférách života lidstva.

Rusko vystupuje dnes jako síla, která má zdroje dostačující ke zmaření projektu monopolárního světa. Události na Ukrajině se staly jen spouští mechanismu konfrontace Ruska a Západu, která uzrávala už dávno. Za její první veřejný projev můžeme pokládat vystoupení prezidenta Putina na konferenci o bezpečnosti v Mnichově v únoru 2007.

Nyní se tento proces vyvíjí jak v podobě politické konfrontace, tak i v podobě informační války. Je tu kvalitativně nový a nebezpečný jev – zaměřenost informační války na formování rusofobie. Dokonce v těch nejpochmurnějších letech studené války se nedostala informační válka na úroveň xenofobie, formování obrazu nepřítele podle etnického příznaku. Teď se to dělá s požehnáním Západu na Ukrajině.

Dříve či později se konfrontace nejspíše zmírní, a podaří se dosáhnout nějakých dohod s USA a jejich partnery o událostech kolem Ukrajiny. Může se to stát jen v případě, když bude Západ připraven na komunikaci, jejímž cílem je dialog, vzájemné porozumění, rovnoprávná a vzájemně výhodná spolupráce. Zatím si to Západ zjevně nepřeje.

Zdroj: czech.ruvr.ru

Války a konflikty, Ze světa, , , , , , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.