Těžba hornin na asteroidech

Těžba hornin a vzácných surovin na asteroidechFirma Deep Space Industries představila svoje plány pro těžbu hornin na asteroidech. Společnost tímto chce zlepšit život na Zemi a připravit lidstvo na budoucí výzkum vesmíru. Projekt počítá s výstavbou komunikační sítě a solárních vesmírných elektráren.
Firma chce v roce 2015 začít vynášet 25ti kilogramové satelity FireFly, které budou směřovat k blízkozemním asteroidům. Zde proběhne krátký výzkum tělesa pomocí několika přístrojů a kamer, které zjistí, zda je těleso vhodné pro těžbu [...] Více

Informační manipulace

Manipulace veřejnosti masmédiiMédia, tedy ta masová, už pěknou řadu let nejsou zdrojem, který by objektivně přinášel informace o světovém dění. Jsem si téměř jistý, že už desítky let slouží k účelům, kterými s námi vlády, korporace a banky manipulují.

Jde jim to velmi snadno. Nejdřív je potřeba vytvořit si otroky systému, neboli ovce. A ovčané, to jsme v současné době my. Iluze bezpečí a svobody je nám ponechána, abychom příliš nezlobili… můžeme nadávat na kamerový systém, ale jakou máme reálnou šanci se ho zbavit? [...] Více

23. ledna 1919 vypukla sedmidenní československo-polská válka o Těšínsko

Československo polská sedmidenní válka o Těšínsko v roce 1919Nedlouho po vzniku Československa v říjnu 1918 vznikl spor o oblast Těšínska se sousedním Polskem. Přestože hranice mladé republiky byly mezinárodně uznány státy Dohody a jednalo se o české historické území, nehodlalo se s tím Polsko smířit a po rozpadu Rakousko-Uherska toto území vojensky obsadilo.

Nemalou váhu přitom mělo i uhelné bohatství této oblasti a potřeba zabezpečení uhlí pro Československo [...] Více

Připravuje se ústavní žaloba za amnestii

Prezidentská amnestie Václava KlausePrezident Václav Klaus bude zřejmě sám kvůli kontroverzní novoroční amnestii čelit žalobě u Ústavního soudu.
Podle informací ParlamentníchListů.cz připravuje skupina právníků návrh žaloby pro Senát České republiky. Důvodem je například fakt, že rozhodnutím o amnestii, zejména zastavením stíhání velkého množství případů rozsáhlé úmyslné hospodářské a majetkové trestné činnosti s mnoha tisíci poškozenými byla podlomena důvěra občanů v demokratický stát. Prezident podle řady právníků také nepřípustně zasáhl do dělby moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní [...] Více

Kostnická hranice dnes, T.G. Masaryk o Janu Husovi

Upálení mistra Jana Husa na hranici v Kostnici 1415PhDr. Mojmír Grygar – 1. „Nebudu hledati slov, abych vylíčil události, které se staly v Kostnici,“ řekl T. G. Masaryk v úvodu proslovu, kterým 6. července 1895 uctil čtyřsté osmdesáté výročí smrti Jana Husa – „nebudu líčit hranici, na které za pravdu skonal jeden z nejlepších synů národa, žijeme v přítomnosti, žijeme ji plně, a proto uvažujme, co kostnická hranice znamená nám dnes, neboť hranice ta není ještě rozmetána.

Kostnickou hranici živí lhostejnost k posledním pravdám životním, lhostejnost k posledním cílům člověka [...] Více

Noam Chomsky: Pravda vyděsí aneb hlavní způsoby manipulace s veřejným míněním

Manipulace veřejného mínění, hromadné sdělovací prostředkyChomsky sestavil seznam deseti nástrojů manipulace našich médií. V podstatě, povzbuzují hloupost, podporují pocit viny, vytvářejí rozptylování pozornosti nebo vykonstruují umělé problémy a pak je magicky vyřeší. Tyto nejdůležitější techniky jsou zde:

Strategie odvádění pozornosti
Základním elementem sociální kontroly je strategie rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti a bezvýznamnými informacemi [...] Více

Na Pražský hrad patří český Zeman, a nikoliv rakouský kníže

Volba Prezidenta ČRJiří Krutina – Každý člověk je ztělesněním určitých hodnot, myšlenek a „pluje“ v určitém karmickém proudu, a jejich vlivy pak zatahuje do celé společnosti. K. Schwarzenberg je přímý potomek pobělohorské šlechty, je stoupencem katolického klerikalismu, hlavní prosazovatel „daru“ římskokatolické církvi, odpůrcem husitství, prezidentů předmnichovské československé republiky, Masaryka a Beneše, i pokračovatelem části „protinárodní“ politiky V. Havla, například svým vstřícným postojem – ne-li přímo bratříčkováním s německými a rakouskými politickými organizacemi odsunutých tzv. „sudetských“ Němců z ČSR po válce [...] Více

Zoran Anželkovič: USA dělaly vše pro to, aby rozdělily Jugoslávii

Slobodan Miloševič pře Haagským tribunálemKonstantin Kačalin – V mém balkánském deníku je záznam ještě jednoho rozhovoru se Zoranem Anželkovičem. Schůzka se uskutečnila v květnu roku 2005, kdy byl Anželkovič místopředsedou srbské Skupštiny. Slobodan Miloševič byl ještě naživu a proces s ním byl v plném proudu.
A právě o tom jsme tehdy hovořili. Anželkovič odpovídal na moje otázky nanejvýš otevřeně [...] Více

F.R.Čech o korupci a tunelech – Video

František Ringo Čech o politické korupci a tunelech v roce 1996-1997Ringo neví, že je zapnutá kamera a od srdce, pravdivě a sympaticky nadává na poměry v parlamentu, ODS a ve společnosti, jak je poznal jako poslanec za sociální demokracii v letech 1996 až 1998. Takhle to vypadalo v roce 1997!
Jak to asi VYPADÁ DNES!
Video s Františkem Ringo Čechem se objevilo na YouTube 25.2.2011. Podle autora filmu, režiséra Igora Chauna, jde o náhodně objevený archivní záznam, který neplánovaně vznikl během natáčení dokumentu o Miki Volkovi [...] Více

Pane Schwarzenbergu, Vy se chcete stát českým prezidentem?

Karel Schwarzenberg, kandidát na prezidenta české republikyDoc. PhDr. Ota Lev, CSc. – Ve svém dopise občanům, potenciálním voličům, kandidát na prezidentský stolec mimo jiné píše: „Celý život jsem věnoval práci pro naši zemi, ať už v dobách komunistické diktatury nebo v časech rodící se demokracie“.

Ptám se: Jakého materiálního či duchovního bohatství se našemu lidu dostalo díky jeho práci pro naši zemi? [...] Více