Dopis generála Ratka Mladiće

Ratko Mladić, Jugoslávie - Srbská republikaVážení přátelé z celého světa! Dostal jsem mnoho dopisů podpory a přání k narozeninám, k náboženským a jiným svátkům, ve kterých mi dodáváte odvahy bojovat proti nespravedlnosti i tohoto „soudního NATO galimatyáše“, který je pravou rukou toho PAKTU a slouží mu k tomu, aby se volně šířil po světě, aby silou zbraní vnucoval spravedlnost podle svých měřítek a aby boural, pálil a ničil země a státy, kdy a kde se mu to zamane! Když se podívám na to, co se děje po světě, rozhodl jsem se, že Vám všem napíši společný dopis, který pošlu na adresu svých přátel po celém světě [...]

K tomu mě zavazuje právě teď stávající chaos a válečné násilí, které probíhá a stále se více šíří a zachvacuje mnohé státy, teritoria, regiony. Tážu se, kam to všechno vede? Toto Vám píši z jednoduché příčiny, protože si svět oddechl v 1988 od hromadění zbraní, protože Michail Gorbačov podepsal Perestrojku, čímž byl spáchán neodpustitelný omyl, protože uvěřil lžím Reaganovy vlády, že se NATO nebude šířit na východ! A zdalipak se rozšířilo? A kde teď je?!

Proběhla Berlínská zeď, válka v Zálivu a Iráku, v Afghánistánu, Somálsku, Čadu v Libyi, proběhlo „Arabské jaro“, události v Sýrii, Ukrajině a zase v Iráku – a tak se ptám, kam to všechno povede? Zdá se mi, že do úplného neštěstí – a v sázce je přežití této civilizace. Od roku 1988 dosud proběhlo brutální zničení řady států, proběhly secese menších státečků a teď je celý svět na pokraji zkázy!

Světový mír je nebezpečně rozbouřený, došlo k řadě krutých válek, veliký počet obyvatel je v uprchlických táborech bez potravy, vody, proudu a bez základních podmínek pro život, protože jim byly zpustošeny jejich vesnice a města, byl zničen veškerý jejich majetek, který získali během staletí. Ničení měst dosáhlo obrovských rozměrů, bylo zničeno veškeré hospodářství a infrastruktura mnoha zemí. Ztráty životů lidí jsou nedozírné. Už nikdo nepočítá zahynulé, zraněné, vyhnané, vystěhované, zubožené, hladové a přivedené do neštěstí! Řinčí se zbraněmi na Ukrajině, Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují, takže se ptám, kam kráčí tento svět!? Podle mne jde do úplného chaosu, nepořádků, bezvládí.

Podle mého přesvědčení se Západ vydal proti Východu, v čele s USA. Tj. globalisté se dali cestami Napoleona a Hitlera a zase směrem Paříž – Berlín – Varšava – Kyjev – Moskva s tím rozdílem, že se západní satrapové nedali na pochod, aby se dostali na čáru A – A (Archangelsk – Astrachán), kterou Hitler uvedl ve svém Mein Kampf. On se dostal ke Stalingradu a rozbořil ho. Jak to s ním dopadlo, to se už ví. On v té době vyhlásil válku proti SSSR a velikým mocnostem Západu Francii a Anglii a menším státečkům, které si podrobil. A tito globalisté chtějí ještě dál za čáru A – A.

Oni chtějí vládnout prostorem Ruské federace, celé Asie, chtějí si podrobit svobodné země světa, aby pak oni vládli jejich majetky. To znamená, aby s nimi nakládali jako se svými koloniemi. Kvůli tomu obkličují Rusko a snaží se, aby do válečného dění zatáhli Severní Koreu, Írán i Čínu, aby oni vládli světem, jak se jim to hodí. Globalisté se rozhodli jít rovnou centrálně evropským bojištěm, protože jim nevyšel nápad, aby pravým křídlem NATO paktu, přes Islámské republiky bývalého SSSR, vpadli do ruských prostorů, což byl typický příklad války v Čečensku a pak v Gruzii, kde měli v úmyslu, aby přes Kavkaz vpadli do sibiřských prostorů nafty a plynu a ostatních hospodářských zdrojů. Tato válka na Ukrajině byla dlouho držena v tajnosti. Nezákonitým způsobem byla svržena legální vláda Ukrajiny, aby se Západ a NATO šířily přes Ukrajinu a aby šel Západ přímo na Východ, tj. na Rusko.

Podle mého přesvědčení je i tato válka, jako i všechny války, kontraproduktivní, proti míru a škodí světovému míru a lidstvu. Dnešní situace na Blízkém a Středním Východě i na Ukrajině a v některých afrických zemích jasně ukazuje úmysl globalistů vládnout celou planetou Zemí, všemi jejími zdroji na zemi, pod zemí, ve vzduchu. Oni zdokonalili své zbraně – predátory, neviditelná letadla, bezpilotní družice, raketové systémy Tomahawk veliké ničivé síly, obrovského doletu a veliké přesnosti – a s jejich pomocí ničí po světě města, která byla městy i tisíce let před Kristem.

Tážu se, co udělali s Tripolisem, Damaškem, Kandahárem, Bagdádem a dalšími městy a státy, kterým přivedli „svou demokracii“. Tážu se, kolik bylo zabito obyvatel v těch prostorech, kolik zraněno a vystěhováno nebo vyhnáno do pouštních krajů pod stany, aby po nich žebrali o svou kůrku chleba. Kdo a jak vyzbrojil Al-Káidu, to se ví, kdo v tom čase podporoval muslimské extremisty „mudžahedíny“, i to se ví. Jak to, že jim v době ničení Jugoslávie byli dobří secesionisté i extremisté všech barev od Slovinska přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Oni je vyzbrojují, pomáhají jim, dávají jim své generály, aby jim organizovali armádu. Podporují je politicky, diplomaticky, finančně i jinými způsoby. Dokonce se účastní ozbrojených ofenzív těch extremistů na Republiku Srbskou Krajinu, Republiku Srbskou a později i na Svazovou Republiku Jugoslávii.

Copak v muslimských ofenzívách z hor Igman a Bjelašnica zbraněmi nepomáhali Armádě Bosny a Hercegoviny deblokovat Sarajevo a Goražde, aby Alijovi (Izetbegovićovi) pomohli utvořit celistvou Bosnu a Hercegovinu v duchu jeho Islámské deklarace (tj. pod vládou Muslimů)? Letadla NATO paktu bombardovala Republiku Srbskou, jako ten Sea Harrier sestřelený u Goražde, nebo F-16 u Drvaru, podobně i jako dvou pilotní Mirage, sestřelený nad Pale. Copak je to poslání OSN, aby její síly bombardovaly jednu válčící stranu ve prospěch té druhé strany, tj. muslimské a chorvatské? Rezolucí OSN bylo naše letectvo nuceno zůstat na zemi a nesmělo se účastnit v obraně svého státu, lidu a armády. A v (chorvatské) operaci „Bouře“ americký diplomat (velvyslanec v Chorvatsku) Galbraith na tanku velel s americkými generály, kudy a až kam mají být napadány Republika Srbská Krajina a Republika Srbská.

Do Daytona (Daytonská dohoda) měla Republika Srbská (srbská část Bosny a Hercegoviny) kolem 68 procent bývalé Bosny a Hercegoviny, takže nám Dayton odebral 10 „opštin“ (obcí na úrovni okresu) v Sarajevu (Nové Sarajevo, Hadžići, Blažuj, Ilidža, Rajilovac, Vogošća, Ilijaš, Koševo, Grbavica, Staré Sarajevo) a 13 „opštin“ (často s většinovým srbským obyvatelstvem) v západní části Republiky Srbské (Glamoč, Drvar, Grahovo, Kupres, Petrovac, Ključ, Mrkonjić Grad, Jajce, Sanski Most, Srbská obec Krupa, Srbská obec Bihać a Donji Vakuf). Tak byla Republika Srbská zredukována na 49% teritoria bývalé Bosny a Hercegoviny, a to podle vůle americké vlády – Billa Clintona a jeho úředních osob. Muslimům byl dán koridor ze Sarajeva přes vesnici Delijaš do Goražde tak, aby měli své svobodné teritorium.

Daytonskou mírovou dohodou byl zajištěn mír v prostoru bývalé Jugoslávie. On se dosud dodržuje a to je dobré. Věřím ale i v lepší časy. Když se ohlédnu na události od roku 1988 a „Berlínské zdi“ a dále, přihodila se řada nepokojů, rozdělování a byl „rozbouřen“ i světový mír. Proběhly mnohé kruté války na Balkáně, v Africe, na Blízkém, Středním i Dálném Východě, kde se i teď řinčí zbraněmi a hrozí se Severní Koreji, potenciálně i Taiwanu, Indočíně a dalším regionům jako „Africké jaro“ – Sýrie, Irák, Libye, Gaza, Somálsko, Čad, Eritrea atd. Ptám se, kam to vede, v kterém směru?

Proč já vám toto vše píšu? Z jednoduché příčiny, protože jsem pln starostí kvůli událostem a snaze Západu, v čele s USA (NATO koalice, globalisté), který se šíří silou zbraní po světě, vnucuje jednopolární svět a své standardy, jak to jemu vyhovuje.

Děsím se úmyslů NATO aliance (globalismu), která se dala do pohybu cestami Bonaparta a Hitlera do Ukrajiny, čímž se otočila přímo centrálním NATO směrem: Berlín, Varšava, Kyjev, Moskva a dál! Kam půjde dál? Chce přes Moskvu a Ural zotročit Ruskou federaci, aby se zmocnila euro-asijského prostoru, aby ovládla planetu a celý vesmír? Pokládají se za mocné a rozhodné, aby to uskutečnili za jakoukoli cenu? A to se už projevuje různými způsoby. Každodenně jejich média špiní Rusko a jeho vedení. Vymýšlí a vnucují různé sankce a podmínky Rusku, které chtějí izolovat od celého světa, a všemožně se snaží podnítit válku mezi Ukrajinou a Ruskem. Za štvaní různých zemí, států proti Rusku.

Hlavním válečným štváčem je vláda (administrace) USA a její zpravodajsko-bezpečnostní služby, na prvním místě CIA. Toto bylo vše vidět od osmdesátých let dvacátého století dodnes a všechno to bylo dobře vyzkoušeno kolem rozpadu Jugoslávie, války v Zálivu atd. Toto je známo, to viděl a pochopil každý, kdo alespoň trochu sleduje jejich TV stanice. Jejich média ve dne v noci vyzařují notorické lži proti pravoslaví a Rusku. S jakým cílem to dělají? Jejich propaganda je ničivá, dobře kamuflovaná a připravená s cílem válečného ničení po světě. Tyto své špinavé úmysly zabalili do „demokratického hávu“ a já se tážu, komu oni přinesli dobro a demokracii? Jejich šíření vyvolalo pustošení, vypalování a ničení vesnic i měst ve světě, které byly přeměněny na zříceniny, nepořádek, terorismus, kolony uprchlíků a vysídlenců, kteří jsou vměstnáni do pouštních kempů, kde žijí bez jakékoli důstojnosti. Globalističtí predátoři rozsévají smrt v mnoha zemích a oběti jejich násilí se ani nepočítají. Proč?

Chci vás všechny upozornit, že je nutno rozhodně klást odpor západnímu zlu, terorismu a globalismu! Tento dopis rozesílám na všechny čtyři strany světa, vám, moudrým osobám, protože je světový mír na pokraji propasti. Je nutno co nejdříve zastavit násilí a války a všechny otázky řešit mírovými prostředky a pod ochranou OSN, pokud už není pozdě.

Všem, kteří toto obdrželi a přečetli, přeji svobodu, zdraví, mír a pokrok ve směru k míru a prosperitě.

Váš přítel a ctitel Ratko Mladić

Poznámka: Generál Ratko Mladič je vazbě tzv. Haagského tribunálu.

Připravil: prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.

Originál dopisu: http://www.srpskikulturniklub.com/…pismo-Ratka-Mladica.pdf

Mohlo by Vás také zajímat:  prof. Mudr. Rajko Doleček: Obhajoba generála Ratka Mladiće a Dr. Radovana Karadžiće

Zdroj: ceskenarodnilisty.cz

Války a konflikty, Ze světa, , , , , , , , , , , , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.