Syrská krize ve světle zániku Evropy

Dmitrij Minin – Legalizace sňatků mezi osobami stejného pohlaví ve Francii, která se nedá zastavit ani tak zoufalým činem, jako je protestní sebevražda spisovatele Vermera a občanská válka v Sýrii mají společného jmenovatele a tím jsou příznaky drastického evropského komplexu sebezničení. Zánik Evropy byl předpovězen před přibližně sto lety Oswaldem Spenglerem (německý filozof a spisovatel, 1880 až 1936).

Evropská a Syrská krize

Už tehdy došlo nejen k hlubokému zřeknutí se vlastních kulturně historických kořenů, ale i reprodukce života. Západ je zachvácen freudovským komplexem „honby k smrti“ a zaslepen chce zničit dávné křesťanské a tím i evropské dědictví v Sýrii. Svým vztahem k rodině a víře ničí takto krok za krokem sám sebe [...]

Je absurdní, když spojenci Evropy v boji za „demokracii“ v Sýrii jsou autoritativní režimy v Saúdské Arábii nebo Kataru. Je to celé komedie a výsměch zdravému rozumu. Nemají tam totiž ani tu část svobod a náboženské tolerantnosti, jaká je v Sýrii. Křesťanská dobročinná organizace Open Doors uvádí, že kdo by v Kataru přijal křesťanství, stává se vyvrhelem, často je podroben násilí. Křesťanští gastarbeitři se nesmějí shromažďovat k bohoslužbám a modlí se tajně. V Saúdské Arábii je povolen pouze islám a přestup ke křesťanství se trestá smrtí.

Dá se odhadnout, s čím se muslimští bojovníci ze Sýrie vrátí. Údajně tam bojuje 100 dobrovolníků z Británie, 100 z Nizozemska, více než 80 z Francie a desítky z Německa. Celkem asi 600 lidí, tj. 10 % z celkového počtu povstalců. Není tedy možno hodnotit jako komplex sebezničení, když Británie a Francie požadují, aby byly dodávány zbraně syrské opozici? Takovým, kteří řežou hlavy britským vojákům na ulici hlavního města?

Sýrie v historii křesťanství zaujímá přední místo. V syrské Antiochii se Kristovi učedníci poprvé začali nazývat křesťany. Sýrie má 23 milionů obyvatel, z toho je 86 % muslimů a 10 % křesťanů. Ti mají své soudy, které se starají o občanské záležitosti, jako jsou sňatky a rozvody. Z křesťanů je polovina pravoslavných a 18% katolíků.

V Sýrii se vedle muslimských státních svátků slaví také Velikonoce a Vánoce. V Damašku je několik křesťanských okrsků, mnoho kostelů a starobylá kaple Svatého Pavla. Mírové spolužití různých náboženství v Sýrii by mohlo být vzorem pro celý Blízký východ. V mešitě Umayyad v Damašku je hrobka s hlavou Jana Křtitele, o kterou byl připraven na příkaz krále Herodesa. Svatyni uctívají muslimové i křesťané a jeden z minaretů nese jméno Ježíš, syn Marie. Podle zdejší legendy tady při Posledním soudu sestoupí na zem Ježíš. Sem smějí denně, vyjma pátku, přicházet lidé jakékoliv víry.

Z křesťanských církví je v Sýrii hlavní Pravoslavná církev Antiochie (APC). Ta má celkem 2 miliony věřících, z toho 1 milion žije v Sýrii. V roce 1898 byl patriarchou APC Arab Meletij Dumani. (3) Od té doby byli prakticky všichni biskupové APC Arabové.

Další křesťanské církve v Sýrii (Syrská pravoslavná, Koptská, Arménská apoštolská a jiné) mají asi 680 tisíc věřících. Sýrie je také jediné místo na světě, kde se mluví jazykem Ježíše – aramejsky. Ovšem to všechno může padnout a jazyk spasitele světa se může stát mrtvým. Západ nebere na zřetel, že prvními oběťmi povstalců byli často syrští křesťané. Je to krátkozrakost nebo zrada? Anebo zde převládající pravoslaví znamená pro Evropu schizma jako za dob křížových výprav? Postavení křesťanů v oblastech kontrolovaných islámskými povstalci je podobné tomu, jaké mají Srbové v Kosovu.

Francouzský autor Alexander Del Valle upozorňuje, že se postkřesťanský Západ ani v jednom případě nesnažil ochraňovat sunnity utiskované křesťany v Egyptě, Nigérii nebo Súdánu.

Navíc mocnosti NATO po roce 1990 nejednou vyslaly svá vojska proti proruským režimům. Pod znakem „solidarity“ se „spojenci“ z Perského zálivu a Organizace islámské konference ochraňovaly Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Kuvajt a libyjské a nyní i syrské islamisty.

Podle údajů Alexandra Del Valleho už 80 tisíc křesťanů z Homsu uteklo do Damašku a Bejrútu. Ze země už uprchla třetina křesťanů. Zástupkyně ředitele Human Right Watch dokládá, že mnohé křesťanské vesnice byly ze strachu před příchodem povstalců opuštěny. Podle nezávislého Mezinárodního vyšetřovacího výboru pro Sýrii jsou křesťané často napadáni a unášeni. Lze to doložit mnoha drastickými příklady.

Povstalci napadli starobylý pravoslavný klášter proroka Eliáše (syrská kulturní památka, stáří přes 1500 let) v oblasti nedávno osvobozeného města el-Kusajr, celý jej zpustošili, vynesli náboženské potřeby, vyhodili do povětří zvonici, zničili oltář a křtitelnici a strhli sochu proroka uctívaného v Sýrii křesťany i muslimy. Za poslední dva roky byly zničeny desítky kostelů, především v Homsu a v Aleppu. Utrpěla i synagoga Jubara na předměstí Damašku.

22. 4.2 013 byli v jedné z vesnic provincie Aleppo ozbrojenci uneseni metropolitové Pavel a Jan. Janův dům zapálili. (8) Syrské ministerstvo pro církve oznámilo v komuniké, že zločinci byli čečenští žoldáci z radikální organizace Fronta al-Nusra. Oba unesení jsou dosud v zajetí.

Převzato z fondu Fondem. ru, OM

Zdroj: ceskenarodnilisty.cz

Války a konflikty, Ze světa, , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.