Vytváření veřejného mínění. Kdo stojí za protičeskými útoky v zahraničí?

Svatý Václav, Kníže českýEur. Ing. Dr. Bohumil Kobliha – Prostřednictvím Miroslava Dolejšího jsem se kdysi seznámil s bývalým ředitelem Statistického úřadu První republiky Dr. Feifrem. Při našich pozdějších debatách mi Dr. Feifer jednou řekl, že statistikou lze dokázat všechno.

Jistě, nesprávným sběrem informací počínaje až stanovením pořadí důležitosti a další manipulací čísly možno dojít k závěrům, které nemusí vůbec odpovídat pravdě [...]

Při sběru informací pro Průzkum veřejného mínění stačí záměrně zvolit nereprezentativní místo, zdroj odkud informace vezmeme/dostaneme a výsledek bude pokaždé jiný. Chceme-Ii úmyslně zavádět veřejnost, může se to dít právě tímto a nejrůznějším dalším způsobem. Záměrně špatně či demagogicky postavené otázky jistě zkreslují skutečnost. Výsledky pak, co slouží politikovi, zájmové skupině či obchodu, nemusí být pro dobro prostých lidí. Někdy ani výsledek „profesionálního mínění“ není směrodatný pro přesvědčení občana samotného.

V měsíčníku jisté vážené britské instituce byla nedávno uvedena anketa profesionálů na ekonomickou situaci. Na otázku: Myslíte, že už mohou být vidět „zelené výhonky“ ekonomického oživení? 60% dotazovaných odpovědělo kladně. Ano. O několik dotazů dále zněla otázka redakce: Jste spokojen s vládou jak řídí ekonomii země? Odpověď prakticky v rozporu s odpovědí předchozí ze 48% zněla: Ne!

Je to jen humorné?

Jsou ovšem také jiné, daleko závažnější případy zavádění společnosti, jako je pomlouvání či rovnou napadání občanů, osočování národů či ostouzení států, a to tiskem či jinými masovými medii. Jak víme ze současnosti, dědici Hitlerova způsobu manipulování evropského mínění proti Čechům a Čechoslovákům vedou soustavné tažení. Češi oproti tomu od nejstarších dějin byli nabádání být spravedliví a pravdu každému přáti (Hus). Někdy tedy ani neregistrujeme, že za rafinovanými pololžemi či 100% výmysly a falzifikacemi skutečností není hledání pravdy, ale jsou cíle nás okrást a zničit. Připravit nás o svobodu a naší otčinu dát do područí nepřátel.

Že se za této situace chopí i ti, kteří se jinak hojí na tom, co jim nikdy nepatřilo, je samozřejmé. Proč by si nebrali, když občané, rodilí Češi, bezbranně přihlíží. Někdy faktů neznalí cizinci píší celé statě a knihy o pomyslných ublíženích a nutné nápravě na úkor Čechů. Připravuji si cíleně světové veřejné mínění ke svým gólům. To se děje permanentně. Manipulace, manipulace a manipulace.

Ze svých zásahů vůči zneužívání dokonce světového tisku proti nám Čechoslovákům uvedu markantní příklady

30. listopadu 1997 otiskl The Sunday Times článek: ‚“ Vina, která se stydí mluvit o hanbě“. Byla to obžaloba, že my Češi jsme se obohacovali na židovském utrpení za II. světové války. Paradoxně byla uvedena německá jména. a jména Němců z našeho pohraničí, atd.

Napsal jsem odezvu/obhajobu Čechů a uvedl jak jsme za nejtěžších podmínek zachraňovali židy a dokonce rituální/votivní stříbro z pražských synagog, takže po válce mohlo být synagogám navráceno. Dnes se návštěvníci Prahy obdivují s úctou těmto památkám. Kdo dá kredit Čechům?!

Editor Timesů otiskl esenci mé obhajoby 7.prosince 1997

Z podobných příkladů vidíme, že nepřátelství proti nám v současné době je na Západě dokonce vítáno. Je tendence vytvářet absurdní veřejné mínění, že za druhou světovou válku mohou Čechoslováci. Slušní Angličané totiž stále cítí svoji vinu za zradu vůči nám a našemu Československu v Mnichově 1938. Někteří se ale chtějí nějak historicky ospravedlnit a dát za pravdu Hitlerově ochraně německé menšiny z našeho pohraničí

To je živeno v rámci „evropské spolupráce“ (z cizího krev neteče) těmi, kteří už zapomněli na důsledky politiky „usmiřování“ britského ministerského předsedy Nevilla Chamberlaina s Hitlerem.

Nejnovější tažení jistých kruhů Západu proti nám je pochopitelné, poněvadž nechtějí nechat padnout své „koně“, do kterých tolik investovali, a ti jim po posledních prezidentských volbách v České republice, ztrácí půdu pod nohama. Kolik těch jejich „koní“ za dvacet let naší národní postkomunistické benevolence/tolerance oni vypěstovali, vidíme denně.

Jak jsem už řekl, .k „domácímu“ tažení proti nám samotným musí být přitakáno zahraničím, aby to platilo. Na to přece stále ještě dáme, ač bychom už dávno měli západní růžové brýle mámeni zatratit a být realističtí.

Ve světovém nedělníku The Sunday Times z 6.10.2013 u článku „Ženy z domácnosti ochotné i zabít pro Hitlera“ – a zcela bez jakékoliv návaznosti na něj, byla zveřejněna fotografie Hitlera ve vlajkoslávě hakenkrajců, kterou aranžuje jakási žena v německém dirndlu s popisem: „Češka se připravuje přivítat Hitlera“.

Poněvadž šlo o vyloženou desinformaci, napsal jsem protest panu editorovi. Po více jak týdnu mi volali z redakce Timesů, aby se mi omluvili. Žádal jsem ale opravu v tisku. To skutečně 20.10.2013 uvedli, a že nejde o Češku.

Jenomže napsali: The woman was in fact from Sudetenland a German-speaking region of Czechoslovakia. (Žena byla ve skutečnosti ze Sudetska německy mluvícího kraje/oblasti Československa).

Tedy jistě k potěše „soustavně ubližovaných Němců“ redakce Timesů použila terminologii,‘ kterou razil pan Hitler, když přesvědčoval lorda Chamberlaina k tomu, aby nás jemu a Německu předhodil jako oběť evropskému míru. Ten mír, jak jsme zažili, se obrátil v hroby milionů.

Na můj další dopis z 21.10.2013 k této „omluvě“ se Timesy už neozvaly

Tak se vvtváří/dělá světové veřejné povědomí, a nakonec mínění, které v důsledcích může vést či často vede ke katastrofám.

Nejhorší na příkladu je, že jsem nikde ani v krajanském tisku neviděl zmínku, že by se k záležitosti vyjádřilo a nás se zastalo České velvyslanectví. Je to pozůstatek ministrování pana Schwarzenberga?

Poznámka : Autor ke svému textu přiložil i fotografie z uvedených anglických novin. Domníváme se, že někteří naši diplomaté nedostatečně obhajují české zájmy. Jsme přesvědčeni, že jejich „schwarzenbergský“ výběr vedl k takovémuto selhání.

Zdroj: ceskenarodnilisty.cz

Z domova, , , , , , ,

Vaše komentáře:

 1. jarin napsal:

  Přepisování naší historie tzv.pravdoláskaři a jinými tzv.docenty,politology a ji-
  nými mudrci a chytrolíny po listopadovém sametu už nese své plody k zániku Čechů
  v tomto středoevropskému prostoru a splynutí s německým národem.Vždyt jak říkával
  německý císař Biissmark,kdo je pánem Čech je absolutním pánem celé Evropy!!
  Proto díky Havle za všechno!!!

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.