Naše politické vzory?

Miloslav Kalousek a Karel Schwarzenberg TOP 09Je třeba zamyslet se nad našimi politickými předáky, kteří jsou nám dáváni protinárodními médii za vzor. Mám na mysli takové předáky, jako je pan Schwarzenberg a pan Kalousek.

O panu Schwarzenbergovi psali kriticky myslící autoři jako pan Bělohradský, že je uměle vytvořené „simulakrum„. Mně vyvstane na mysli jiný termín na pana Schwarzenberga – je to „fetiš“ [...]

Jisté kruhy na tohoto pána provozují dokonalou idolatrii – modloslužbu, hraničící s fetišismem. Tento muž z rodu, který byl staletým přítelem a služebníkem nenáviděné habsburské dynastie, je inkarnátem všeho nepřátelského českému lidu, českému národu, českým dějinám a české kultuře.

Stačí jen uvést jeden jediný příklad – prince Felixe Schwarzenberga s jeho výrokem proti Husovi pomníku, že „husité byli jen banda lupičů a žhářů“. To charakterizuje celého Schwarzenberga, který se kvalifikoval výrokem, že by „Beneš dnes měl být poslán do Haagu“. A že „naši předkové nesou velkou vinu na vyhnání Němců“. Když pominu vše ostatní, tento muž se tím navždy historicky znemožnil. Je to politický turista, absolvující ODA, Zelené a nakonec TOP. Je to muž hlásající tzv. „Böhmovství“, čili zemské němectví! Je to muž, který by nás málem zavlekl do válečného stavu s Ruskem instalací radaru!

Jinde → Václav Klaus odsoudil výroky Karla Schwarzenberga o Benešových dekretech

Jediným jeho „kladem“ je jeho otevřeně nepřátelský postoj vůči všemu „českému“, čemuž on říká „čecháčkovství“, stejně jako jeho instalátor Havel.

Na rozdíl od jiné temné postavy našich současných dějin, pana Kalouska.

Pan ing. Kalousek je rovněž politický turista – a navíc to, čemu soudruh Koba Džugašvili vtipně říkal „politický renegát“. Je to zrádce své mateřské strany KDU, které navíc způsobil újmu odtržením starostů a vytvořením novostrany TOP. Je to stejný politický zrádce, jako byl Jan Ruml, který způsobil stejnou újmu ODS odtržením renegátské Unie svobody.

Všichni tři tito politikové způsobili své zemi nedozírné škody – majetkové, státoprávní, sociální, ale především morální! Za normálních okolností by všichni patřili před mimořádné lidové soudy.

A toto mají být příkladní politikové české scény? Patří všichni do politické žumpy. Za I.ČSR by se o nich zpívaly posměšné kuplety v pražském kabaretu „U politické mrtvoly“!

Totéž samozřejmě platí o padlém Petru Nečasovi, jenž se navždy deklasoval svým háchovským prolhaným projevem v Bavořích. Tragedií naší politiky bylo to, že padl nikoli za tento hnusný, vylhaný, znetvořený projev, jež sudetské stvůry vítaly ve stoje potleskem, ale padl za idiotskou aféru své tehdejší madam Pompadour, nyní zákonné manželky, která jednala v té věci jako římská kurtizána řídící pretoriána. Další hanba republiky!

Volit takové předáky je jen výrazem buďto naprosté ignorace posledních našich dějin, anebo výraz naprosté kolaborace s politikou bruselského otroctví, pangermánské poroby a všestranného kolonialismu!

Zdroj: ceskenarodnilisty.cz

Z domova, , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.