Vrabci mizí z Evropy

Vrabec domácí mizí z evropyVědci jsou znepokojeni úbytkem vrabců v západní Evropě. Podle různých studií je to další signál zhoršování kvality životního prostředí, na což jsou vrabci zvláště citliví.
Za příčiny jsou považovány znečištění ovzduší, některé zplodiny stále masověji používaného bezolovnatého benzinu, intenzivnější zemědělství, konkurence jiných druhů ptactva, elektromagnetické vlny a nemoci – především tzv. ptačí malárie [...]

Úbytek vrabců z civilizované průmyslové Evropy však není jen zřetelný, ale přímo katastrofální. Během třiceti let zmizelo 80 až 95 procent vrabců polních. Nyní procházejí podobnou »genocidou« i vrabci domácí. Údaje se liší podle měst či anglomerací. Data má k dispozici pařížské Národní muzeum přírodních věd, které zřídilo v Paříži a jejím okolí deset pozorovatelských stanic.

Vědec Frédéric Baroteaux ze střediska pro výzkum ptačí populace tohoto muzea podotýká, že výzkumníci zatím nebyli schopni příčiny jednoznačně určit. Podle těchto údajů zmizelo za posledních 10 – 15 let z Británie až 95 % vrabců domácích, zatímco například v Praze klesl za 20 let počet těchto malých ptáků asi o 60 %, v Hamburku za 30 let 50 %. Ve Francii je úbytek pomalejší – 11% v letech 1989 – 2003.

(Pozn: Český Rozhled)
Výše zmíněný problém s Vrabcem jsem zpozoroval i v našem městě po výstavbě tepelné elektrárny, a nejen s ním, ale i Drozd se kamsi poděl. Úbytek vrabců byl markantní a nepřehlédnutelný, při cestách pryč z města jsem zaznamenal jeho větší výskyt v okolních vesnicích a obcích vzdálených cca. 10km od města

Zdroj: svetvedy.cz

Příroda, Ze světa,

Vaše komentáře:

  1. felix.julec napsal:

    Abychom zachránili vrabce a chocholouše,doporučuji zavrhnout automobilový provoz a udělat záměnu za koňské povozy.Koblížky na silnici budou zvláště v zimě vydatným krmivem,pro tyto ptáčky.
    Je to pitomina.Fauna a flora se mění,bez našeho názoru,nebo našeho přání.

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.