Internet ohrožuje staré struktury

Cenzura internetu a omezení přístupu k informacímIvo Vašíček – V Dubaji zahájili jednání o Internetu zástupci 193 zemí světa. Cílem jednání je regulace Internetu. Uživatelé Internetu mají oprávněné obavy z výsledků jednání. Internet vnáší do chodu lidské společnosti a ekonomiky zcela nové aspekty. Většina důsledků využití Internetu zatím není lidmi a organizacemi příliš vnímána. Změny jsou teprve na začátku. Starým strukturám v politice i byznysu Internet vadí.
Radikální změny v šíření informací zaskočily, nejen autoritativní režimy. Svoji moc rádi zneužívají i politici v tzv. demokratických zemích. Informační otevřenost je pro většinu politiků a politických stran velice nežádoucí [...]

Stále častěji se ukazuje propojenost tzv. demokratické správy s různými „sponzory a lobisty“. Politici, kteří dosud hájí převážně zájmy svých investorů. Kdyby politici a stát skutečně sloužili veřejnosti, nemuseli by utajovat žádné náklady a výdaje. Transparentní účty a účetnictví nijak nebrání fungování úřadů a politických stran, významně však narušují zavedený politický byznys.

Účinnost mediální manipulace, která je podstatou současného demokratického systému, je Internetem narušována. Doposud byl volební výsledek závislý především na objemu finančních prostředků investovaných do reklamy a nátlaku na média (hlavním zdrojem příjmů médií je inzerce). Prezentace myšlenek na Internetu je možná i bez významných finančních prostředků. Internet proto vytváří prostor pro „nekontrolované“ šíření myšlenek. Internetoví šiřitelé myšlenek nemusejí být závislí na žádných investorech, což narušuje zaběhaný systém.

Internet ohrožuje i telekomunikační operátory. Pracně budovaná struktura řízení komunikace a zpoplatnění se může velice snadno zhroutit. Běžný uživatel komunikačních prostředků (telefon, PC atp) se bez služeb operátorů snadno obejde. Stačí, když bude mít spolehlivé mobilní připojení k Internetu. Vše ostatní (telefonování apod.) už lze řešit pomocí celé řady aplikací, z nichž je mnoho dostupných zcela zdarma.

Dnes se neodvratnému vývoji brání operátoři lobováním při tvorbě legislativy a omezováním internetového provozu (FUP), který je často prováděn selektivně. Operátoři shromažďují data o uživatelích nejen na základě zákonů, které šmírování obyvatel nařizují. Obchodní hodnota informací o lidech neustále narůstá a pro operátory, kteří budou brzy nahrazeni provozovateli aplikací má významné obchodní užití.

Svobodný Internet a síťová neutralita jsou pro současné operátory téměř smrtící. Proto ochotně přistupují na aplikaci cenzury. Proto jsou operátoři na straně autoritativních režimů.

Už dávno zvoní hrana kopírovacím společnostem, jejichž služby v době Internetu nikdo nepotřebuje. Kopírovací korporace se zákonitému vývoji zoufale brání obrovskými investicemi do propagandy „kopírování je krádež“ a lobováním za zákony ničící Internet. Lidé často paradoxně přehlížejí, že hlavním byznysem těchto „moralistů“ je kopírování. Svobodný Internet je činní zcela zbytečnými.

Ohroženi jsou i výrobci dnes již upadajících kopírovacích zařízení. Výrobci magnetofonů a videorekordérů své zisky investovali do mediálních společností, protože v nich vyráběli obsah pro své přístroje. Nyní se však bez různých rekordérů a přehrávačů lidé snadno obejdou. Poslední výkřiky v podobě BlueRay snadno převálcují aplikace streamující v režimu LTE. Základním produktem se dnes stává rychlost a kvalita připojení. Koncová zařízení však zřejmě ještě čeká bouřlivý vývoj.

Dalším ohroženým budou brzy banky. Rychle se rozvíjející multiratelální bárterové tržiště postupně nahrazují peníze. Podobně jako se přelévá obchod se zbožím z „kamenných“ obchodů k eshopům.

Z výše uvedeného je patrné, že existuje mnoho subjektů, v jejichž zájmu je Internet maximálně omezit (vlády, korporace). Svobodný Internet je přínosný především pro běžné lidi, kterým poskytuje obrovské možnosti. Lidé v historii neměli nikdy tak rozsáhlý přístup k informacím, jako mají dnes. Výměna informací na Internetu vytváří zcela nové příležitosti pro uplatnění jednotlivců a firem.

Ohrožení svobody na Internetu je zcela reálné a vážné. Naštěstí mají některé korporace a firmy v oblasti svobody Internetu společné zájmy. Firmy jako Google se zcela přirozeně chystají na trhu nahradit chcípající SONY.

Chápu, že mnozí reformní „nadšenci“ mají porozumění pro přizpůsobování životní úrovně Číně (je přeci nutné zvýšit konkurenceschopnost a demontovat „zbytečné“ sociální výdaje), doufám však, že nebudou společně s konzervativními vládami podporovat zavádění čínské cenzury.

Zdroj: piratskenoviny.cz Vyšlo: literarky.cz

Společnost, Ze světa, , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.