Nové Švábsko

Nové Švábsko - Antarktida a Třetí říšeNové Švábsko je pobřežní území v západní části Antarktidy mezi 10 ° západní délky a 20 ° východní délky, v Zemi královny Maud. Název mu udělila 17.12. 1938 třetí německá antarktická expedice, vedená kapitánem Alfredem Ritscherem, podle lodi MS Švábsko. Geograficky se člení na Severní Nové Švábsko a Jižní Nové Švábsko.

První Německé expedice do Antarktidy

Stejně jako mnoho jiných zemí na konci XIX. a počátku XX. století poslalo Německo do Antarktidy několik expedicí, většinu z vědeckým cílem. Antarktické expedice devatenáctého století se zaměřovaly na astronomický, meteorologický a hydrologický výzkum [...]

První německá expedice (1901-1903) v čele s veteránem polárních výprav a profesorem geologie Erichem von Dryhalskym. Tato začala v Antarktidě jako prvá využívat atmosferické sondy naplněné horkým vzduchem. Ona také objevila, popsala a pojmenovala Zemi krále Viléma.

Druhá německá výprava (1911-1912) měla za úkol přejít Antarktidu z cílem zjistit, zda se jedná o kontinent nebo o skupinu ostrovů. Přechod Antarktidy se nakonec neuskutečnil.

V roce 1937 na moře vyplula první německá velrybářská flotila a po jejím úspěšném návratu na jaře 1938 se začaly přípravy na třetí německou antarktickou expedici.

Expedice Nové Švábsko

Třetí německou expedici do Antarktidy vedl Alfred Rytsher (1879-1963). Jejím hlavním cílem bylo vybrat v Antarktidě vhodnou základnu pro německou velrybářskou flotilu. S kterou se počítalo v německých plánech na zvýšení produkce tuků. V té době byl totiž velrybí tuk hlavní surovinou pro výrobu margarínů a mýdla. Německo bylo druhým největším odběratelem norského velrybího tuku, ročně nakupovalo okolo 200000 tun. Kromě hrozby závislosti na vnějších zdrojích této strategické suroviny, zejména v souvislosti s předpokládanou válkou, to znamenalo také velký tlak na německé devizové rezervy.
Loď Schwabenland plující do Antarktidy
17. prosince 1938 expedice vyplula z Hamburku na palubě lodi Schwabenland (Švábsko). Loď byla schopna přepravovat hydroplány, které startovaly za pomocí katapultů. Expedice se zúčastnilo 33 osob + 24námořníků, kteří obsluhovali loď.

V lednu 1939 expedice dorazila v oblasti Země královny Maud, na kterou si tehdy (a vlastně i nyní) dělalo nárok Norsko, a začala s mapování oblastí.

V nadcházejících týdnech letadla třídy „Donye-Val“ (s názvy „Passat“ a „Boreas“) vyrobené v roce 1915 podnikly přelety nad více než 600 000 km ² (některé zdroje tvrdí, že oblast byla o polovinu menší). Pořízeno bylo 11 000 leteckých snímků.

Za účelem vznesení nároků Německa na region, byl tento nazván Neu Schwabenland (Nové Švábsko). Na různých místech pobřeží byly vztyčeny německé vlajky a 13 jich bylo z letadel shozeno ve vnitrozemí. Pěší týmy označovaly kopce a jiné orientační body jako součást německého území. Expedice na pobřeží založila dočasnou základnu a oznámila zřízení geotermálních pramenů a ostrůvků vegetace v takzvané oáze Shrimahera.

Na roky 1939-1940 a 1940-1941 byly naplánovány ještě 2 expedice, které měly pokračovat v výběru místa pro velrybářskou základnu a hlavně měly ještě rozšířit teritorium, které by si Německo mohlo nárokovat. Druhá expedice měla plnit také vojenské úkoly, zejména zjistit možnosti zbudování základny pro německé ponorky, které měly kontrolovat jižní Atlantik a Drakeův průliv. Tyto expedice byly zrušeny v souvislosti s začátkem II. světové války.

Název Nové Švábsko je dosud uveden v některých mapách regionu spolu s dalšími německými geografickými názvy. Na území bývalého Nového Švábska se nachází moderní německá antarktická stanice Noymayer.

Právní stav

Žádná země neuznala německé nároky a Antarktická smlouva zakonzervovala všechny takovéto požadavky ze strany jiných států. Někdy se zmiňuje myšlenka, že Třetí říše vlastně stále z právního úhlu pohledu dosud existuje právě v Novém Švábsku. Většinově je za konec požadavků Německa na toto území považován 8. květen 1945, kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.

Konspirační teorie a legendy

Existují dohady o tom, že Adolf Hitler neskončil s životem sebevraždou ve svém bunkru v centru Berlína 30. dubna 1945, ale že utekl do Argentiny, odkud jej (v některých verzích společně s Bormanem a Mullerem) v 50. létech převezli na tajnou základnu SS, vybudovanou pod ledem v Novém Švábsku. Legendy dále říkají, že americká expedice HighJump byla poválečná operace, jejimž cílem bylo zničit zbytky nacistické přítomnosti v Antarktidě.

Zdroj: svetvedy.cz

Historie, , , , , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.