Jan Keller: Pokud neuděláme zásadní obrat, skončíme ve feudalismu

Hrozí česku návrat feudalismu potažmo otroctví?Filosof a klimatolog Václav Cílek v úvodu své knihy Tři svíce za budoucnost tvrdí, že bude-li parazitismus na státních financích a na chudších spoluobčanech pokračovat, dojde k vyprázdnění tohoto typu kapitalismu a režim se zhroutí. Tutéž vizi budoucnosti pak sociolog Jan Keller ještě přikrmuje. Bude hůř, varuje, pokud ve vývoji společnosti neučiníme zásadní obrat. Jinak nám zbude jen jediná jistota: feudalismus.
„Ještě zhruba třicet let po druhé světové válce připomínala společnost v ekonomicky vyspělých zemích jablko. Ze všech nejmasivnější v ní byly střední vrstvy, zatímco směrem nahoru i dolů od příjmového středu se tvar rychle zužoval. Několik málo procent obyvatelstva zcela naspodu tvořilo zbytky klasické chudiny. Několik desetin procenta úplně nahoře vytvářelo majetkovou a příjmovou elitu,“ napsal na začátek „konce tří světů“ Keller [...]

„Někdy od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se obraz začíná výrazně měnit. Celkový trend je takový, že střední vrstvy početně i příjmově víceméně stagnují a začínají ubývat. Celým jejich částem hrozí pád do nižších sociálních kategorií,“ líčí dále v článku sociolog. „Početně mírně ale sílí vrstvy horní, které se rychle vzdalují od zbytku společnosti….V průběhu posledních dvaceti let se tento proces dále urychlil,“ upozorňuje Keller.

Jinde → Profesor Keller to vidí černě: Už naše děti budou nejspíš žít zpět ve feudalismu

Nikde ty bohaté nepotkáme…

Podle něj se ale tito lidé nejenom vzdalují od společnosti, dokonce i žijí ve svém vlastním světě, nikde je ve společnosti nepotkáme, bydlí jinde než my, pracují jinde než my, dovolenou tráví úplně jinde než my a dokonce ani jejich příjmy nepocházejí z jejich profesní činnosti. „Jde o to, že příjmy středních vrstev pocházejí téměř výhradně z výkonu profesní činnosti, příjmy horních vrstev jsou naopak na profesní činnosti závislé jen nepatrně,“ vysvětluje k tomu Keller.

Jelikož příjmy z práce stagnují a příjmy z majetku těch nejbohatších se zhodnocují stále rychleji, pak někteří sociologové hovoří o riziku repatrimonializace společnosti. V tomto procesu pak dochází k tomu, že stále větší díl vytvářeného bohatství je odkloněn od vrstev středních a rozmnožuje už tak astronomické majetky nejbohatších špiček vrstev horních, jak upozorňuje sociolog s tím, že v tomto všem nejdále pokročily Spojené státy americké.

Pozor, vlastní už čtyřicet procent veškerého majetku

„Před čtvrtstoletím vlastnilo nejbohatší procento Američanů něco přes třicet procent veškerého majetku v zemi. Nyní vlastní už čtyřicet procent a brzy to bude polovina. Naopak čtyři pětiny chudších obyvatel USA se dělí o pouhých sedm procent majetku. Rozevírají se také příjmové nůžky,“ varuje Keller v článku.

Výsledkem pak je to, že jedno procento nejvíce vydělávajících Američanů si na výplatních páskách odnáší už téměř čtvrtinu všech vyplácených platů. Tato část si pak navíc rozděluje i akcie, obligace a další cenné papíry. „Jedno procento jich vlastní plnou polovinu,“ zdůrazňuje Keller a hned se pouští do vysvětlování toho, jak se postupně měnilo ono jablko na hrušku.

„Když se někdy v sedmdesátých letech 20. století začalo jablko společenské struktury měnit v hrušku stále baňatější v dolních partiích, prakticky nikdo si to neuvědomoval,“ píše sociolog s tím, že někteří jiní sociologové – například Francouz Alain Touraine a Američan Daniel Bell – si mysleli, že se zároveň s tímto procesem přestanou lidé poměřovat podle majetku, nýbrž větší důraz bude kladen na to, jaké mají občané vědomosti.

Družina sloužících a sociální napětí

Jenže právě v tom přišla mýlka; jde totiž o to, že vzniklo cosi jiného: bohatí se odlepili od společnosti až tak, že už ani nepoužívají služeb veřejného sektoru a místo toho se obklopují družinou sloužících. Naopak na druhé straně roste něco zcela jiného. Tím je sociální napětí, chátrají předměstská sídliště ovládaná gangy mladistvých, kteří si krátí chvíli při čekání na práci tím, že zapalují auta a činí pouliční šarvátky.

A co přijde dál? „Ti šťastnější vytvoří zástup ´pracující chudoby´. Budou si navzájem konkurovat v tom, jak spojit příjem z neplnohodnotné pracovní smlouvy s minimem sociálních dávek, které zbydou jen na ty, kdo už prokazatelně nic nemají. Budou přežívat především díky nekvalifikované práci v sektoru služeb.“

Ruku v ruce s tím se zároveň zhorší i podmínky středních vrstev, které si budou pomalu zvykat, a hlavně se připravovat na podmínky sociálně slabých. Jejich podmínky v rámci hrazení nákladů na bydlení se pak krok po kroku budou výrazně zhoršovat.

V dalším popisování toho, co bude, si Keller zadává i s prognózováním: budou prý končit supermarkety a naopak se rozšíří síť prodejních skladišť, ve kterých lze sehnat potřeby pro základní hygienu, laciné ošacení a konzervy.

„Kolaps institucí zoufale předlužených států je neodvratný,“ upozorňuje také Keller. Dále popisuje, kterak se bude rozšiřovat refeudalizace společnosti, soupeřící politické strany budou stále více ovládat mafie, přičemž šéfové gangu se budou obklopovat „tvrdými hochy“ a uzavírat přechodná spojenectví s ozbrojenými družinami exekutorů.

Nesmíme rezignovat na potravinovou soběstačnost

„Alternativní scénář předpokládá, že různé skupiny středních vrstev budou schopny se domluvit. Společně dosáhnou toho, aby ti nejbohatší neodešli ze společnosti, ale podíleli se na financování jejího chodu v míře obvyklé během třiceti poválečných let. Jedině tak bude možno zastavit proces zadlužování států a opatřit dostatek prostředků na integraci nižších vrstev zpět do společnosti,“ připomíná Keller s tím, že obyvatelé nejnižších pater společnosti budou muset mít podmínky pro důstojnou obživu, jinak se promění v nebezpečnou třídu, která bude terorizovat okolí.

Sociolog pak svůj článek „Svět po konci tří světů“ uzavírá tvrzením, že dostatek práce bude možné zajistit, pokud nebudeme rezignovat na potravinovou soběstačnost, pokud dáme přednost drobným a středním domácím firmám před firmami nadnárodními a pokud omezíme zvůli velkých peněz a nedopustíme to, abychom byli jen montovnou pro cizinu. „Naděje na tak radikální obrat jistě není příliš vysoká. Bez takového obratu nám však ve stoupajícím moři nejistoty zbude jen jediná jistota: už naše děti budou žít ve feudalismu,“ dodává Jan Keller.

Zdroj: atanova-zasuvka.blog.cz

Společnost, Z domova, , , ,

Vaše komentáře:

  1. Antonín Papež napsal:

    Nelze než souhlasit, ale i p. Keller se vyhnul otázce střídání sociálněekonomických formací. Všichni filosofové se bojí napasat,že kapitalismus který je založený na zisku a ne na uspokojování potřeb lidí to má evidentně spočítané. Marxuv KAPITÁL je stále i dnes akutální.Sociální stát je jen těšínské jablíčko a sociální demokracie nemá žádnou vizi dlouhodobých společenských změn. S úžasem hledím, jak Babišovi sekunduje při privatizaci státní moci. Jak p. Keller, tak i Bělohradský jen popisují stav věcí, ale nikdo není schopen jasně svoji představu; jak dál!

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.