Poučte se o důvodech, proč je ve vakcínách hliník

Vakcíny a očkováníDr. David Jockers – Vakcíny stále patří k jednomu z nejcitlivějších témat v debatách o zdravotní péči. Je mnoho lidí, kteří na ně nadají dopustit a přičítají jim zásluhy za ukončení mnoha dětských infekčních chorob. Někteří z nás si ale dělají starosti z rostoucího počtu vakcín a legislativních předpisů, které ukládají veřejnosti povinnost očkování. Tou nejdůležitější věcí, kterou by si měl každý uvědomit, je ale odpověď na následující otázku: Co přesně vakcína obsahuje a jakým způsobem účinkuje? [...]

Hydroxid hlinitý (Aluminum Hydroxide) je protoplazmickým jedem a účinným neurotoxinem, který je nepřirozený pro celý biochemický proces u kterékoliv formy života na naší Zemi. Americká akademie pediatrů označila hliník za jednoho z původců mnoha škodlivých buněčných nebo metabolických procesů, probíhajících v nervovém systému i v jiných tělesných tkáních. O hliníkových sloučeninách je už dlouho známo, že způsobují záněty v mozku, onemocnění kostí nebo anémii.

„Ve vakcínách je hydroxid hlinitý využíván k tomu, aby v těle vyvolával zvýšenou produkci protilátek, i když nikdo přesně neví, jak k tomu dochází,“ říká prof. Stanley Hem, který se specializuje na průmyslovou a fyzikální farmacii.

Ke stimulaci imunitního systému dochází díky působení proteinových molekul – antigenů. Důsledkem je zvýšená tvorba protilátek, které produkuje imunitní systém, aby se tělo mohlo bránit proti cizím vetřelcům. Ve 30. letech min.století byly vědecky testovány chemické látky, aby se zjistilo, zda by nemohly působit jako antigeny pro lidské tělo (adjuvanty) a tak přinutit jeho imunitní systém ke zvýšení tvorby protilátek. Velmi účinným adjuvantem se přitom ukázal být hliník a jeho sloučeniny, které dráždí imunitní systém a vyvolávají v něm zvýšenou produkci protilátek.

Aby se s ohledem na jeho toxicitu minimalizovaly expozice hliníkem v jednotlivých vakcínách, je v USA limitováno jeho množství na 0,85 mg. Novorozenci, kteří bývají očkováni podle běžných očkovacích kalendářů, takto už v prvních 6 měsících svého života obdrží až 4 mg hliníku. Jeho odstraňování z těla mívají běžně na starost ledviny. Lidé se zdravými ledvinami by měli být schopni vyloučit všechen hliník z vakcín. Výzkum v této oblasti nám ukázal, že asi 50% hliníku z vakcín nebo ze stravy bývá vyloučeno už v průběhu prvních 24 hodin a za dva týdny je ho z těla vyloučeno až 85%. Kojenci však mívají omezenou funkčnost ledvin a nemusí být schopni vyloučit tak velká množství hliníku. Od porodu bývá funkce ledvin velmi slabá a zesiluje až ve věku mezi 1. a 2. rokem věku dítěte.

Jedna z vědeckých studií z roku 1992 ukázala, že vakcíny s hliníkem způsobují u pokusných myší přechodné zvýšení hladin hliníku v mozkových tkáních a tyto vrcholí mezi 2-3 dnem po aplikaci. To je ale obzvláště znepokojivé, protože hliník vyvolává největší poškození právě v mozku. Studie prokázala, že hliník dokáže proniknout z krve až do mozkových tkání. Jiná studie, která byla publikována v roce 1997 v the New England Journal of Medicine, doložila, že u předčasně narozených děti po očkování se vyskytovaly nebezpečné hladiny hliníku v kostech, krvi i v mozku. Tato toxicita pak může vést k velmi vážným mentálním postižením kolem 18. měsíce jejich věku.

Dnes stále ještě můžeme nalézat hliník v mnoha běžných vakcínách: DTP (záškrt, tetanus a černý kašel), hemofilus, pneumokok, žloutenka typu A, B, papilomavirus, antrax, vzteklina aj. V odborném článku, který publikovala americká FDA v roce 2004, se uvádí toto: „Výzkum naznačuje, že v případě pacientů s oslabenou funkcí ledvin a u předčasně narozených dětí, kteří obdrží za den více hliníku než je hranice 4-5 mcg na kilogram jejich tělesné hmotnosti, dochází k jeho akumulaci v hladinách, které se označují jako toxické pro centrální nervový systém a kosti.“

S ohledem na tyto hranice toxicity by pak novorozenec o váze do 3 kg neměl dostávat více než 11-14 mcg hliníku. Avšak např. vakcína proti žloutence typu B, která bývá aplikována brzy po narození, jej zpravidla obsahuje kolem 250 mcg, což je až 20x vyšší množství, než je bezpečný limit. Průměrné 2-měsíční batole váží kolem 6 kg a prostřednictvím povinných vakcín obdrží více než 1200 mcg hliníku – což přesahuje toxický práh až 50-násobně…

[Poznámka editora: NaturalNews zásadně nesouhlasí s jakoukoliv formou testování na zvířatech. Plně podporujeme pouze takové použití humánních medicínských pokusů, které zohledňují zdraví a neubližují žádné živé bytosti.]

Použité zdroje:
http://www.chop.edu/export/download/pdfs/articles/vaccine-education-center/aluminum.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1608913?dopt=Abstract

http://www.vaccinetruth.org/new_page_3.htm

http://www.thinktwice.com/aluminum.pdf

Přeloženo z http://www.naturalnews.com/033422_aluminum_vaccines.html

Zdroj: zmok.webnode.cz | Foto: vectorarts.net

Společnost, Ze světa, , ,
Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky: <a href=""> <em> <i> <strong> <b> <blockquote> <cite> <code> <strike> <br>

* Vkládaný komentář se musí vztahovat k danému článku. Komentáře obsahující SPAM nebo nesouvisející obsah budou smazány.